Imajii

Om os

I Imajii er vores mission og drøm, at gøre verden til et lidt bedre sted at leve – for dig og mig i Danmark, men også i store dele af verden, hvor både jord og levevilkår er udpint og, hvor der er brug for ny energi og nye ressourcer.

Forestil dig …

Forestil dig, at man kan filtrere eller splitte plastik ad på en måde, der gør, at man kan genanvende de forskellige elementer, der udvindes heraf?

Resultat: et bæredygtigt vækstmedie

Og ja, det kan lade sig gøre – og det kan sågar lade sig gøre i en sådan grad, at alle elementer efterfølgende kan indgå som en vigtig del af et nyt bæredygtigt vækstmedie til erstatning for det klimabelastende sphagnum. Transformationen forløber via kemiske processer, der alle understøtter de vigtige bæredygtige idéer og tanker, der danner grundlag til FNs klimamål.

Idéen bag - kort fortalt ...

Store mængder plastikaffald brændes af overalt på hele kloden eller forurener verdenshavene og stort set alle de steder, hvor mennesket skal finde sit levebrød.

Samtidig graver man spagnum op rundt i moser fra ikke uudtømmelige kilder, som ofte er uvurderlige naturområder, der er med til at binde og holde på store mængder CO2. Ved opgravningen af spagnum frigives CO2, som bidrager til en forværring af atmosfæren helt på linie med fossil olie.

Mange steder i verden er jordbunden udpint og plaget af tørke, mangel på fossiler og mineraler og med dertilhørende manglende afgrøder for lokalbefolkningerne. Her er brug for ny gødning og ny energi til jordbunden.

Greenmajii - et nyt produkt

I imajii har vi derfor udviklet et nyt bæredygtigt vækstmedie – Greenmajii, som vil kunne løse og varetage nogle af de udfordringer, som verden pt. står overfor – både ift. til at genbruge plastik, erstatte spagnum og til at bidrage med en enkel, billig og lokal anvendelig gødning til verdens fattigste landbrugsområder.

I Imajii arbejder vi derfor på
– at fremstille et særdeles klimavenligt alternativ til spagnum såvel til brug i professionel produktion som til brug i private husholdninger
– at nedbringe CO2 således at plastik ikke alene bindes men også i kombination med restbiomasse bibringer med samme nødvendige næringsstoffer
– at produktet kan produceres decentralt og dermed reducere ineffektiv transport.

FN’s Verdensmål

I vores arbejde lægger vi stor vægt på, at såvel værdier som produkter lever op til FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling.

Se FN’s Verdensmål her

Founder Ejner Læsøe Madsen, Master Biology and Chemistry

Founder Ejner Læsøe Madsen
Lennart Degn
Lennart Degn
da_DKDanish