DATA & KEMISK OVERSIGT

Greenmajii fremstilles ved blandinger af forskellige fibertyper i forhold til den enkelte fibers metode til at binde H2O og lave rum for O2. Målet afhænger af, hvilke planter der skal gro i det færdige vækstmedie – fra meget fugtigt over normal til udtørret. Fibertyperne tilfører funktioner om H2O, O2 og massefylde, og den tilførte cocktail giver kontrollerende funktionsmetoder mod mikroorganismer.

Resultaterne kan opnås ved tilførsel af 3-4 forskellige fibertyper i forskellige forhold. De enkelte fiberstrukturer findes i forskellige planter, hvormed der er flere planter med samme egenskaber, og der kan herfor tilføres fibermaterialer kontinuerligt hele året, da der er forskellige høstsæsoner.

Til vækstmediet kan der tilføres ekstra cocktails med farve, således at det færdige produkt opnår en kundetilpasset farvenuance. Fibermaterialer undergår ikke komposteringsperiode før tilførsel med store tidsmæssige og økonomiske gevinster til følge. Al energien og tiden bruges til vækst til minimering af CO2 udslip og stor gevinst for½½ klima.

Footprint

Et skridt frem og der frigives et CO2 footprint – et aftryk der er ubetydeligt eller et aftryk, der er unødvendigt belastende for klimaet. Vi bestemmer selv – èn ting er sikkert; klimapåvirkningen bliver helt afgørende for, hvordan vi fremstiller, lever og agerer i fremtiden; hvordan og hvad vi producerer og hvordan og hvad vi forbruger. 

Der kommer kvantificerbare data omkring hver detalje, hvormed vi hver især kan forfølge det klimafoot print, der er nødvendigt til håndtering af fremtidens klima.

Bestemmende institutioner arbejder ihærdigt på en model, der kan bruges generelt og sammenligneligt til at kvantificere det klimaaftryk, som produceres i hverdagen, et aftryk der bliver afgørende vigtigt for professionelle og private aktiviteter, og som vil indgå i forskellige afgiftsmodeller. Vi taler om både fysiske produkter og service produkter.

Imajii vil på alle produkter tydeligt informere om produktets footprint således, at alle kan se og afkode, hvilken klimapåvirkning produktet bidrager med. Det professionelle gartneri og den enkelte forbruger kan hurtigt opnå et overblik i, hvilke tal de kan indregne i deres samlede beregninger af CO2 aftryk. EU arbejder på at udvikle standarder for beregningsmetoder af CO2 regnskaber, og Imajii følger naturligvis de formelle krav og metoder herunder.

De forskellige biorestressourcer vil variere i udbytter og klima-produktionsomkostninger. Det vil vi håndtere ved en forståelig deklaration med brug af tallene 120 – 100 – 80 eksempelvis.

Imajii vil fremstille produkter i nummerskaleringer eksempelvis som Greenmajii 120 – Greenmajii 100 – Greenmajii 80 – forstået således at 120 betyder dette produkt tager CO2 ud af atmosfæren, 100 er CO2 neutral og 80 udleder 20% mere CO2 end det optager. Med en tydelighed der vil give kunder tryghed og fuld indsigt i, hvad netop køb af dette produkt betyder i en klimasammenhæng.

VÆKSTMEDIE SET MED KEMISK INDSIGT

Sphagnum

Sphagnum indeholder forskellige unikke molekylestrukturer, der er med til at give sphagnum de som vækstmedie vigtige kontrollerende egenskaber; anti inflamatorisk, H2O og O2 tilgængelighed.

Komposteringsprocesser kan ikke medvirke til dannelse af de typer af molekylære strukturer.

Sphagnum mossen består for en stor del af polysaccharid-enheder (pektinlignende fibre) og lignin lignende phenoler. Af de pektin lignende fibre er der monomerer, der oxideres til molekyler, som giver grundlag til den antiinflammatoriske antibakteriel aktivitet; oxideret former af pektin enheder er galacturon syre og mannuron syre, der menes at være en del af strukturerne i den antiinflammatoriske funktion samt en væsentlig del af sphagnums kation aktivitet.

LIGNIN LIGNENDE PHENOLER

Greenmajii fremstilles ud fra forskellige fiberstrukturer, hvoraf en del har funktioner, der matcher de antiinflammatoriske i sphagnum – molekyler ovenfor er fra sphagnum.

Massefylde giver fundamentale egenskaber ved vækstmediers funktionalitet, og massefylden kan ændres ud fra, hvordan forholdet er, og hvilke fibre der benyttes i det samlede produkt.

Uønsket mikrovækst er klimabelastende og tab af ressourcer. Her er det derfor også vigtigt med kontrol. Vi ønsker ikke at dyrke mikroorganismer, men grøntsager og blomster.

1 FN kube 7,5 x 7,5 x 7,5 = 420 cm3 = 0,00042 m3

Analysearbejdet i laboratoriet er med fokus på FTIR, næringsstofindhold, ilt- og vand kontrol.

Et eksempel på en FTIR-analyse for et fibermateriale der indgår i Greenmajii – se model nedenfor.

Vil du vide mere …

da_DKDanish